Ana Sayfa 7. Sınıf Dökümanları Yeni Müfredat 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

Yeni Müfredat 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

489
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

Yeni Müfredat 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Ortaokuldaki oğlum, gördüğü, okuduğu, dinlediği her şeyi şiirle saptamak hevesinde bugünlerde. Yazdığı şiirlerle ilgili ara sıra onunla konuşur, bazen çaktırmadan onu eleştiririm. Geçen gün yazdığı bir şiir üzerinde konuşurken şiirde konu sorununa değindik. Yazdığı şiirlerde hep bir olay anlattığını, oysa şiirin hikâyeden ayrı bir şey olduğunu, şiirde belli bir konu işlemek zorunda olmadığını anlatıp durdum. O ise bana hep Orhan Veli’yi örnek gösterdi. O an bir gerçeği hatırladım, biz ne dersek diyelim şiire yeni adım atan biri, çağının şiir ustalarının yolundan gider.
1. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşılaşılan her olayı şiire konu almak, şiirin sanat değerini düşürür.
b) Bir babanın çocuğunu kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmesi doğru değildir.
c) Şiire yeni başlayanların şiir çizgisini, dönemin büyük şairleri belirler.
d) Şiirde ustalaşamayanlar, eksiklerini şiiri belli bir konuya dayandırarak kapatır.

“Yabancı ülkelere gitmiş olanlar görmüşlerdir. Orada gün erken başlar. İnsanlar erkenden ayaktadır. Bunca uygarlık yan gelip yatmakla elde edilmemiştir. Bunun karşılığı gece gündüz çalışmaktadır. Gece hayatı, işsiz mirasyedinin harcıdır.”
(Haldun TANER)
2. ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.

2. Bu metinde geçen “Orada gün erken başlar.” Cümlesi ile anlatılmak istenen nedir?
a) Yabancı ülkelerde güneşin erken doğduğu.
b) Yabancı ülkelerde kentlerin hep ışıklı olmasından
c) Yabancı ülkelerdeki insanların erken kalkıp çalışmaya başlamasından
d) Yabancı ülkelerdeki insanların uykuyu sevmediği

3. “Babam o sabah eve erken geldi.” Cümlesinde ne tür zarf kullanılmıştır?
a) Zaman zarfı c) Durum zarfı
b) Yer, yön zarfı d) Soru zarfı

4. “O bizimle hiçbir yere gelmez.” cümlesindeki eylemin kipi, zamanı ve şahsı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haber kipi-geniş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi
b) Dilek kipi-geniş zamanın olumsuzu-2. tekil kişi
c) Haber kipi-geçmiş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi
d) Dilek kipi-geniş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
a) Bu saç modeli sana çok yakışmış.
b) Dün sınıfça Yıldız Sarayı’nı dolaştık.
c) Bu yıl, havalar geçen yıla göre daha erken soğudu.
d) Ayça, sınavda yine birinci oldu.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yoktur?
a) Yine, zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkmayı başardı.
b) Bir haftada kabak çiçeği gibi açıldı.
c) Bu saatten sonra eski defterleri karıştırmayalım.
d) Çocuklar bekçiyi görünce çil yavrusu gibi dağıldılar.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
a) Dün akşam otobüsü kaçırınca eve geldim.
b) Çok çalıştığım için iyi not aldım.
c) Yaşlandığı için kulakları iyi duymuyor.
d) İlaç almak için eczaneye gitti.

8. “yapmak, morarmak, uyumak” fiillerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Durum, oluş, iş c) Oluş, durum, iş
b) İş, oluş, durum d) İş, durum, oluş

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kip (haber-dilek) kullanılmıştır?
a) Bu filmi mutlaka seyretmelisin.
b) Gelirken marketten bir litre su almayı unutma.
c) Dışarı çıkarken şemsiyeni alırsan ıslanmazsın.
d) Suyu kullanalım ama israf etmeyelim.

10. Hangi cümlenin yükleminde zaman kayması vardır?
a) A)Ekim ayında köye gidiyorum.
b) B)Size mutlaka geleceğiz..
c) C)Kütüphanemi herkese açtım .
d) D)Hizmeti hep ön planda tutarız

‘’Köyde on gün kaldıktan sonra dostlar ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıkıyorum. İlk durak uzak yaylalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Teyran tepesine geldim. Epey yol aldıktan sonra at da ben de yorulmuştuk. Başımı, ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım. At beni anlamış gibi gelip durdu karşımda; uysallaştı, başını önüne düşürdü. Sonra uzaklaştı.’’
11. Bu hangisini anlatım biçimini anlatmaktadır?
a) Betimleme (tasvir) c) Açıklama
b) Tartışma d) Öyküleme

12. “Turist, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye karşısında hayran hayran bakakaldı.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümleye hangi anlamı katmıştır?
a) Zaman c) Yer-yön
b) Durum d) Azlık-çokluk (miktar)

13. “Çalışalım!” eylemi hangi kipe göre çekimlenmiştir?
a) İstek kipi c) emir kipi
b) Geniş zaman d) Gereklilik kipi

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a) Onun yüzsüzlüğünü kabullenemedik.
b) Evdeki keskin koku midesini bulandırmış.
c) Boş bardakları makineye diz.
d) Bu kara günler elbet geçecek.

15. Altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?
a) Gözlerin doğuyor gecelerime.
b) Yemek yerken ağzını kapat.
c) Ablam geçen yaz burnuna estetik yaptırdı.
d) Dağın eteklerine kar yağmış.

16. “Hiç olmazsa şu kitabı okusaydın.” cümlesinde altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam hangi şıkta vardır?
a) Bu soruyu sen bile yapamazsın.
b) En azından buraya kadar gelseymiş.
c) Sana yaptıkları az bile.
d) Doğru dürüst yemek yemiyor yine.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Dünya, Güneş etrafında dönmektedir.
b) Açılışa Kaymakam Erol Bey de katılacakmış.
c) Sonunda Türkçe öğrenmeye karar vermiş.
d) Sesini duyunca Dünyalar benim oldu.

18. “Ayşe çok çalışkan biri olduğu için ………………….”
Bu cümlenin sonuna hangisi getirilemez?
a) Derslerinde başarılıydı.
b) Karnesinde zayıf vardı.
c) Her gün düzenli ders çalışırdı.
d) Tüm notları iyiydi.

“İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil yaşadığı sürece çok şeyler yapmaktır.”
19. Seçeneklerdeki cümlelerin hangisi yukarıda verilen sözle yakın anlamlıdır?
a) Uzun bir hayat yaşamak için sağlığımıza özen göstermeliyiz.
b) Hayatımızın uzunluğu değil niteliği önemlidir.
c) Herkes uzun bir hayat yaşamak ister.
d) Gençliğimizin kıymetini bilmemiz gerekir.

1. En
2. Dünyanın
3. Müziğidir
4. Uygarlaşmış
5. Gülmek
20. Numaralandırılmış kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır?
a) 5 – 1 – 2 – 4 – 3 c) 5 – 2 – 1 – 4 – 3
b) 5 – 1 – 2 – 3 – 4 d) 5 – 2 – 1 – 3 – 4

(l)Toprak, ipek gibi yumuşacıktı. (2) Bahçıvanın deyimiyle tam kıvamındaydı. (3) Nemliydi ama yine de bir susamışlık vardı toprağın hâlinde. (4) Belli ki beklediği bir şey vardı.
21. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana ait özellikler, insan dışı varlıklara verilmiştir?
a) 1-3 b) 2-4 c) 3-4 d)1-2

22. “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde hangi varlık neye benzetilmektedir?
a) A)Karanlık – Usturaya c) Şimşek – Usturaya
b) C)Ustura – Şimşeğe d) Hava – Usturaya

“Anne babaların gündemlerindeki konulardan biri çocuklarla “kaliteli zaman” geçirmek. Ebeveynler “Çocuklarıyla paylaştıkları zamanın kalitesini ne belirler?” sorusunun yanıtını bulamıyorlar. Genellikle çocuğun zekâsını geliştirecek, onu eğitecek faaliyetlerin kaliteyi sağlayacağını düşünüyorlar. Oysa buradaki kalitenin kelime anlamı; çocuğun seveceği, mutlu olacağı ve sadece kendisine ayrılmış zamandır.”
23. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?
a) Ebeveynler çocuklarından ne beklemektedir?
b) İyi anne-baba nasıl olunur?
c) Mutlu çocuk nasıl yetiştirilir?
d) Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek ne demektir?

“Mahallenin erkek çocukları sokakta futbol oynuyorlardı. Birdenbire orada beliren on yaşlarında bir kız, meşin topu kapıp kaçmaya başladı. Oğlanlar hemen peşine takıldılar.”
24. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki metinde anlatılanla ilgili değildir?
a) Yazar gözlemlediği bir olayı anlatmaktadır.
b) Anlatıcı tekil III. kişidir.
c) Yazar duyduğu bir olayı anlatmaktadır.
d) Yüklemler III. kişiyle çekimlenmiştir.

25. Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarına ne denir?
a) Özdeyiş b) Atasözü c) Deyim d) Vecize

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz