Ana sayfa 7. Sınıf Dökümanları 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı

0
160

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı


7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı Dosyasını Word Formatında İndirip Düzenlemek için Aşağıdaki Linke Tıklayınız.

  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı Dosyasını Word Formatında İndirip Düzenlemek için Tıklayınız.

***Dosya Virüs taramasından geçirilmiştir***


7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı 

Örnek Sorular;

1. Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

b) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

c) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

d) Hristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi’ndeki padişahlarımız içinde yer almaz?                                                                                                                                                     A) Orhan Gazi    B) Osman Gazi   C) I. Süleyman D) I. Murat

 

  1. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki Balkan fetihleri sonrasında bu topraklarda yaşayan gayrimüslim halk Osmanlı idaresini çok çabuk kabullenmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Adil ve hoşgörüye dayanan bir yönetim uygulamasıyla

B) Fethedilen yerlere çok sayıda Türkmen yerleştirmesiyle

C) Osmanlı Devletinin Müslüman olmasıyla

D) Balkanlarda siyasi birliğin olmamasıyla

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı

  1. Fatih; Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hâkimiyetini sağlamaya çalışmıştır?                                                                                                      A) Akdeniz       B) Ege        C) Karadeniz     D)Marmara

 

  1. Balıkesir ve Çanakkale yöresinde kuruldu. Orhan Bey zamanında Osmanlılara bağlandı. Denizcilik bilgisi, deneyimi ve donanması Osmanlılara önemli yararlar sağladı.

Verilen bilgilerde tanıtılmaya çalışılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menteşeoğulları

B) Karesioğulları

C) Hamitoğulları

D) Dulkadiroğulları

 

  1. Fetret Dönemine son verdiği için Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak da bilinen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                  A) II. Murat   B) II. Mehmet  C) Yavuz Sultan Selim   D) Çelebi Mehmet

7.Sokullu Mehmet paşa Venedik elçisine “biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz bizim donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz; kesilen kolun yerine başkası gelmez fakat tıraş edilen sakal daha gür çıkar” demiştir.

Bu bilgiye dayalı aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

a)Sokullu Mehmet paşa çok güzel konuşma yapmıştır

b)Kıbrıs çok önemli bir Akdeniz adasıdır

c) Osmanlıların ne kadar güçlü bir ülke olduğunu

d) Venediklileri korkutmak istemesine

 

  1. “Osmanlıları 18. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerinin önemli başkentlerinde elçilikler açmışlardır” yukarıdaki bilgiye dayalı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Askeri alanda gelişmeleri öğrenmek istemişleridir

b)Ekonomik alandaki gelişmeleri öğrenmek istemişlerdir

c)Osmanlıların gücünü Avrupa’ya kabul ettirmek istemişlerdir

d)Osmanlı kültürünün Avrupa da tanınmasını sağlamışlardır

 

  1. -Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği.

-Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması.

Bu iki olayın ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Coğrafi Keşiflerin meydana gelmesi.

b)Fransız İhtilalinin başlaması.

c)Sanayi İnkılabının gerçekleşmesi.

d)Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi.

 

10. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi Osmanlı Devleti Açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlardan hangisinin İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin etkinliğini artırdığı söylenebilir?

a)Elde edilen ganimetlerle Osmanlı devletinin zenginleşmesi.

b)Baharat Yolunun Osmanlının eline geçmesi.

c)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.

d)Sınırların genişletilmesi.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Deneme Sınavı

 

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here